Algobrix เกมส์สำหรับเด็ก 5-13 ขวบ เพื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

Algobrix เป็นโปรเจ็คระดมทุนในเว็บ kickstarter เว็บระดมทุนชื่อดัง ซึ่งออกแบบมาให้เด็กสนุกสนานกับเกมส์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเกมส์กระดาน ตัวต่อ หุ่นยนต์


จุดมุ่งหมายของเกมส์เพื่อให้เด็กคุ้นเคยและฝึกฝนกระบวนการคิดในเชิง Coding โดยที่ไม่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ โดยจำลองปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเชิงตรรกระ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการโปรแกรมมิ่งในปัจจุบัน


โปรเจ็คนี้ระดมทุนได้เกินที่ตั้งไว้ไปแล้ว ตั้งเป้าส่งมอบไว้เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 ราคาชุด Starter Kit สำหรับกลุ่ม Early Bird เริ่มต้นที่ 169 เหรียญ


คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองสามารถสนุกร่วมกับเด็กๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์  เพราะเกมส์ถูกออกแบบมาให้ฝึกการเรียนรู้คอนเซ็ปวิธีคิด  แทนที่จะมาสอนการโค้ดตรงๆ  


ใครสนใจรายละเอียด จะสั่งมาให้ลูกให้หลาน  เข้าไปดูได้ที่  Kickstarter

Oadtz (https://www.oadtz.com)

A Software Engineer and Photographer